Mesečni arhiv: September 2008

NE SUTOR SUPRA CREPIDAM

Politiki očitno premalo berejo Prešerna, sicer bi si »le čevlje sodi naj Kopitar« bolj k srcu vzeli. Ne rad sicer govorim o politikih, vendar po včerajšnjem soočenju ne morem, da ne bi izrazil svojega notranjega občutja ob pogledu na ljudi, ki ti zrejo v oči in ti dajejo prazne obljube (lažejo). Ne vedo o čemu govorijo, vendar se pa zavedajo, da 80% gledalcev prav tako ne ve o čemu govorijo. Iz rukava stresajo prirejene statistične podatke (prirejene kontekstu govora) z namenom, da bi na nas pustili vtis in nas prepričali, kako se na vse, prav na vse spoznajo in kako bodo prav oni vse naše probleme rešili.

Zmešnjava z medicinskimi sestrami, pravi povod za moje pisanje, je posledica prav tega, da birokrat in inženir elektrotehnike, premalo bereta Prešerna. To, da so ljudje zaposleni v zdravstvu javni uslužbenci je res samo v širšem pomenu besede. Zame je žaljivo, da me nekdo primerja z birokratom, ki prelaga papirje. Prav to nepoznavanje vsebine in življenja posameznih poklicev je pripeljalo do te packarije ob uvedbi novega plačnega sistema. Medicinske sestre v enotah intenzivne terapije negujejo najbolj zahtevne kritično bolne bolnike. Kaj to pravzaprav pomeni? To pomeni, da je večina teh bolnikov intubiranih, na aparatih za umetno dihanje, da imajo uvedene številne katetre in cevke, ki omogočajo nadzor nad delovanjem srca in krvnim obrokom in drugimi telesnimi funkcijami, da jih hranijo po cevkah, da odvajajo po cevkah in tako dalje. Medicinska sestra, ki takega bolnika neguje mora vedeti veliko. Samo šolanje na srednji ali na visoki šoli tega znanja ne da. Enako velja tudi za zdravnike, saj so samo redki usposobljeni za delo v intenzivni terapiji in tega znanja jim medicinska fakulteta niti slučajno ne da. Torej se je za delo v intenzivni terapiji potrebno učiti dodatno po končanem šolanju. Ker to usposabljanje nima neke formalne oblike ga birokratsko koncipiran in popredalčkan plačni sistem ne more nikamor uvrstiti. In to je seveda izvirni greh. Osebno sem prepričan, da se srednje medicinske sestre ne razburjajo zato, ker niso plačane enako kot njihove diplomirane kolegice, kar novinarji radi poudarjajo mogoče tudi po naročilu. Divide et impera. Problem je predvsem v temu, da so medicinske sestre, ki delajo v enotah intenzivne terapije enako plačane, kot njihove kolegice na navadnih oddelkih, čeprav opravljajo bistveno zahtevnejše delo, tudi sedaj, ko stavkajo. Poteze sestrskih veličin v KC so zato ne kolegialne in naivne. Dolgoročno gledano diplomirane medicinske sestre z drugih oddelkov ne morejo tega problema reševati, še posebej ob vse splošnem pomanjkanju medicinskih sester. Poleg tega je pa število diplomiranih, ki lahko delajo v intenzivni terapiji relativno omejeno. V poštev, vsaj po mojem mnenju, brez ogrožanja bolnikov, pridejo samo sestre, ki so na oddelkih za intenzivno terapijo delale in potem odšle na lažje delovno mesto. Tiste, ki so na oddelku za intenzivno terapijo krožile med pripravništvo težko nadomestijo izkušene sester v intenzivni terapiji.

Če bi bilo kar ni in bi bolnišnice morale tekmovati za bolnike, bi postalo pomembno tudi to kako bolnike zdravimo in negujemo. Ker reveži nimajo kam drugam si lahko privoščimo tudi postelje na hodniku in 9-10 bolnikov v sobi za pet. Lahko si privoščimo, da imamo premalo sester in zdravnikov in da je edina razvojna politika varčevanje. V urejenem sistemu bi bolnišnici bilo v interesu, da ima dobre zdravnike in dobre medicinske sestre. Dobre zdravnike in medicinske sestre bi bolnica morala dobro (več) plačati. Torej boljši si več bi dobil. Birokratov plačni sistem je temu dokončno naredil konec. Ekonomistom v zdravstvu je dal še en izgovor, da se jim ni potrebno ukvarjati z bistvom (zdravljenjem in uspešnostjo zdravljenja) temveč jim je omogočil, da lahko mirno nadaljujejo z varčevanjem ter svoje početje opravičujejo z zakonom. Zakon ne omogoča, da se več plača torej…

Okrcan sem bil, da nisem že dolgo nič napisal v svoj blog. Res je. Razlog je verjetno v tem, da sem se na dopustu izogibal zdravstvenim in političnim temam, takoj po dopustu sem imel zelo veliko dela in mi je zmanjkalo časa. Obljubim, da se bom večkrat oglasil, pa četudi Vam to ne bilo všeč.   

  • Share/Bookmark